Instalacja WKhtmlToPdf 0.12.4 na Ubuntu 16.04

Sprawa wydaje się dość banalna no bo instalacja jak instalacja. Większość opisówek jakie odnalazłem w sieci traktowała o instalacji wkhtmltopdf bezpośrednio z repozytorium Ubuntu. Niestety na dzień dzisiejszy repozytorium zawiera starszą wersję WK, która do poprawnego działania wymaga uruchomienia Xvfb.

Przejdźmy do konkretów. System to Ubuntu 16.04 pracujący jako serwer WWW. Instalację przeprowadzimy bezpośrednio z  paczki pobranej ze strony wkhtmltopdf.org (https://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/). W konsoli wpisujemy:

$ wget https://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/0.12.4/wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz

Wersję dobieramy w zależności od platformy (32/64bit).

Następnie:

$ tar -xvf wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz

I na koniec kopiujemy wkhtmltopdf do ścieżki z której będzie mógł być łatwo wywołany z każdego miejsca

$ cp wkhtmltox/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/

Żeby sprawdzić czy wszystko działa prawidłowo wpisz

$ wkhtmltopdf http://www.google.com google.pdf

Spowoduje to zapisanie strony Google.com jako dokument pdf.

GitLab – generowanie Deploy Key

Gitlab jest oprogramowanie do zarządzania repozytoriami Git. Nie będę się rozpisywał na temat jak używać takiego managera. Chciałbym się skoncentrować bardziej na możliwości wygenerowania dodania klucza wygenerowanego na serwerze z którego będziemy się łączyli i wykonywali operacje związane z naszym repozytorium. Powodem dla którego generujemy taki klucz jest chęć ominięcia autoryzacji tak, aby nie trzeba było za każdym razem logować przy użyciu loginu i hasła.

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się na serwer z którego łączyć się będziemy z naszym serwerem GitLab. Następnie w konsoli wpisujemy:

ssh-keygen -t rsa -C "admin@example.com"

Zmieniamy domyślny adres e-mail na własny i naciskamy Enter. Pojawi się komunikat o potwierdzenie lokalizacji pliku.

W celu wyświetlenia wygenerowanego klucza wpisujemy

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Na ekranie pokaże się wygenerowany klucz. Kopiujemy go i dodajemy w konfiguracji projektu w GitLab jako Deploy Key.

Dzięki temu wszystkie operacje wykonywane na repozytorium nie będą wymagały logowania.